Pilgrim Skating Arena, Inc.

75 Recreation Park Drive
Hingham, MA 02043
Phone: (781) 749-6660
http://www.skatepilgrim.com/index.html